Corporate cybersecurity trainings specifically designed for your organisation to increase awareness of employees, cyber incident handling, risk analysis, management...
Penetration testing of information resources, vulnerability assessment, risk analysis and analysis of cyber threats against your companies.
Start your career in the area of Secure Programming, Security Expert, SysAdmin and so on from Zero to Hero with professional trainers that were selected by CYBERO.
Arrangement of certified international training courses abroad or with the invitation of foreign experts in Azerbaijan.

Oracle SQL Developer olmaq istəyirsən?

Oracle SQL(Strucutre query language) təlim proqramında siz verilənlər bazası nədir ,verilənlər bazasında məlumatlar hansı formada saxlanılır,həmin məlumatları düzgün şəkildə necə əldə etməyi , məlumatları verilənlər bazasına yazmaqı və həmin məlumatlar üzərində düzgün hesabat-lar hazırlamaqın yollarını öyrənəcəksiz.

Oracle Sql Developer təliminə qatılmaq üçün əvvəlcədən hər hansısa bir təlimdə iştirak etməyə ehtiyyac yoxdur. Oracle Sql developer məlumat bazası olan şirkətlərdə həmin məlumat-lar üzərində biznes prosesinə uyğun şəkildə hesabatlar hazırlayır , hər hansısa bir sql sorğusu gec işləyirsə həmin sorğunu daha da sürətli hala gətirir , yeni bir lahiyə olduqda həmin lahiyəyə uyğun data model hazırlayır

Fəaliyyə sahələri
   • Banklar
   • Holdinqlər
   • Dövlət qurumları
   • İKT sahəsində ixtisaslaşmış şirkətlər

Oracle SQL Developer -in vəzifələri

Verilənlər bazasında olan məlumatlar üzrə hesabatlar hazırlamaq Gecikən sql sorğularını daha sürətli hala gətirmək Lahiyəyə uyğun olaraq data model hazırlamaq Verilənlər bazasında məlumatların təhlükəsizliyini qorumaq Verilənlər bazasında digər istifadəçilərin hüquqlarını təyin etmək Verilənlər bazasında obyektlər(table,view,sequence ves) yaratmaq

Training plan

Duration - 1 month / training hours in a month - 24 hours (12 lessons)

Introduction Oracle Sql

Data Retrieval Using The Sql Select Statement

Restricting and sorting data

Single row function and multiple row functions

Using conversion functions and conditional expressions

Reporting Aggregated Data Using The Group Functions

Displaying data from multiple tables

Retrieving data using subqueries

Using The Set Operators

DML(Data Manipulating Large data sets) Select - Insert - Update - Delete - Merge

Using DDL Statements to Create and Manage tables Create-Alter-Drop-Rename-Truncate-Comment

Oracle Constraints

Price per a person in a group (4-8)

299/per Month

Price for a group of 1-3

1049

Duration - 2 month / training hours in a month - 24 hours (12 lessons)

Creating Other Schema Objects -View

Creating Other Schema Objects -Synonym

Creating Other Schema Objects -Sequence

Creating Other Schema Objects - Index

Generating Reports By Grouping Related Data-ROLLUP ,CUBE

Hierarchy sql

Controlling User Access

Data types in Oracle Sql

Date functions in oracle sql

Other topics in sql

Price per a person in a group (4-8)

299/per Month

Price for a group of 1-3

1049

Join us
Cubero logo
Facebook Cubero
Instagram Cubero
Youtube Cubero
Facebook Cubero
Instagram Cubero
Youtube Cubero

Sign up

Fill in sections

Email sent successfully