Artan kiber təhlükələr ilə mübarizədə işçi heyətinizin maarifləndirilməsi üçün müəssisənizin fəaliyyət istiqaməti nəzərə alınmaqla hazırlanmış peşəkar korporativ kiber təhlükəsizlik təlimləri
Müəsisənizin informasiya resurslarının auditi, onlara qarşı kiber təhdidlərin analizi və risklərin qiymətləndirilməsi üçün təhlükəsizlik auditi xidmətləri
0-dan eskpert səviyyəsinə qədər yüksələcəyiniz proqramçı, təhlükəsizlik eksperti, sistem inzibatçısı kimi karyera yolunuzu CYBERO-nun xüsusi proqramla seçilmiş peşəkar təlimçiləri ilə başlayın
Sertifikatlaşdırılmış beynəlxalq təlim kurslarının xarici ekspertlərin dəvəti ilə Azərbaycanda və ya ölkə xaricində təşkil edilməsi

Məlumat Bazası İnzibatçısı olmaq istəyirsən?

Oracle SQL (Strucutre Query Language) təlim proqramında siz verilənlər bazası nədir, verilənlər bazasında məlumatlar hansı formada saxlanılır, həmin məlumatları düzgün şəkildə necə əldə etməyi, məlumatları verilənlər bazasına yazmağı və həmin məlumatlar əsasında düzgün hesabatlar hazırlamağın yollarını öyrənəcəksiz.

Məlumat Bazası İnzibatçısı şirkətlərdə baza məlumatlarına əsasən biznes prosesinə uyğun şəkildə hesabatlar hazırlayır, proseslərin sürətləndirilməsi və məlumatın sanitizə edilməsi üçün sql sorğuların optimizasiyasını həyata keçirərək onların daha az resursla daha sürətli işləməsini təmin edir, yeni lahiyə yarandığı təqdirdə həmin lahiyəyə uyğun data model hazırlayır. Məlumat Bazası İnzibatçısı təliminə qatılmaq üçün əvvəlcədən hansısa bir təlimdə iştirak etməyə və xüsusi biliyə sahib olmağa ehtiyyac yoxdur.

Fəaliyyət sahələri
   • Banklar
   • Holdinqlər
   • Dövlət qurumları
   • Universitetlər və Big Data tədqiqatçıları
   • İKT sahəsində ixtisaslaşmış şirkətlər

Məlumat Bazası İnzibatçısının vəzifələri

   • Verilənlər bazasında olan məlumatlar üzrə hesabatlar hazırlamaq
   • Gecikən sql sorğularını daha sürətli hala gətirmək
   • Dataların sanitazasiyasını optimallaşdırmaq
   • Lahiyəyə uyğun olaraq data model hazırlamaq
   • Verilənlər bazasında məlumatların təhlükəsizliyini qorumaq
   • Verilənlər bazasında digər istifadəçilərin hüquqlarını təyin etmək
   • Verilənlər bazasında obyektlər(table,view,sequence ves) yaratmaq

Təlim planı

Təlim müddəti - 1 ay / Aylıq təlim saatı - 24 saat (12 dərs)

Introduction Oracle Sql

Data Retrieval Using The Sql Select Statement

Restricting and sorting data

Single row function and multiple row functions

Using conversion functions and conditional expressions

Reporting Aggregated Data Using The Group Functions

Displaying data from multiple tables

Retrieving data using subqueries

Using The Set Operators

DML(Data Manipulating Large data sets) Select - Insert - Update - Delete - Merge

Using DDL Statements to Create and Manage tables Create-Alter-Drop-Rename-Truncate-Comment

Oracle Constraints

Qrup qiyməti (4-8) nəfər

299/Ayda

1-3 nəfərlik Qrup üçün ümumi qiymət

1049

Təlim müddəti - 2 ay / Aylıq təlim saatı - 24 saat (12 dərs)

Creating Other Schema Objects -View

Creating Other Schema Objects -Synonym

Creating Other Schema Objects -Sequence

Creating Other Schema Objects - Index

Generating Reports By Grouping Related Data-ROLLUP ,CUBE

Hierarchy sql

Controlling User Access

Data types in Oracle Sql

Date functions in oracle sql

Other topics in sql

Qrup qiyməti (4-8) nəfər

299/Ayda

1-3 nəfərlik Qrup üçün ümumi qiymət

1049

Təlimə qatıl
Cubero logo
Facebook Cubero
Instagram Cubero
Youtube Cubero
Facebook Cubero
Instagram Cubero
Youtube Cubero

Qeydiyatdan keç

Bölmələri doldurun

Email müvafiqiyətlə göndərildi